Sunday, December 14, 2008

Development /Isteyjes sa Pagkatuto ng Wika

Ayon kina George A. Miller at Patricia M. Gildea sa How Children Learn Words,labintatlong salita ang nabubuo ng isang bata bawat araw at limang libo naman bawat taon. Ipinakita nila ito sa pamamagitan ng ss. na isteyjes: Una ang Pag-iyak(Crying).Sumunod ang Kuwing(Cooing),Babling(Babbling),Intonasyon(Intonation),Isang Salita(Holophrastic Stage),Dalawng Salita(Two-Word Utterances),Salita(Word Inflections),Tanong(Question),Kompleks na Pangungusap(Complex Constructions),at ang huli ay ang Matyur na Pananalita(Speech). Tungkol naman sa topic na ito,natutuhan ko kung papaano natuto ang isang indibidwal ng wika.Ito ay may mga isteyjes na kailangang pagdaanan upang matuto ang isang indibidwal ng wika.Ayon sa unang limang isteyjes,nagsisimula na ang isang bata na matuto at makabuo ng mga tunog;at habang lumalaki ang isang bata ay natututo na silang makabuo ng mga salita.

No comments:

Post a Comment